VRAGEN & ANTWOORDEN :

1/ Wie is de Sublieme Persoonlijkheid van God?

Krishna (of Krsna)

  Balarama and Krsna

2/ Wat is mantra meditatie?

Een oeroude methode die gebruikt wordt om de geest en de ziel vrij te maken van de ellende van deze materiele wereld.

3/ Wie is Prabhupada?

Hij is de stichter van ISKCON.

3b/ Wat is ISKCON ?

International Society for Krishna Consciousness.

4/ Wat is Prabhupada’s missie ?

Wereldwijd kennis te geven van God en ons te leren wat we allang wisten maar vergeten waren.

5/ Waarom ?

Om ons te redden uit deze materiele wereld, omdat hij vol was van medeleven voor mensen en om te voldoen aan de opdracht van zijn spiritueel leraar om Krishna-bewustzijn over de gehele wereld te verkondigen.

 

6/ Wat is de Maha Mantra?

Het is een gebed om ons te bevrijden van de gebondenheid aan het materiele bestaan en om uiting te geven aan onze liefde voor God door te zingen :

Hare Krishna , Hare Krishna , Krishna Krishna, Hare Hare

Hare Rama , Hare Rama , Rama Rama , Hare Hare.

7/ Waartoe dient de Maha Mantra ?

Het is de sublieme methode om ons transcedentele bewustzijn nieuw leven in te blazen and to cleanse away all misgiving within our hearts.

8/ Wat zijn de belangrijkste Vedische geschriften ?

De Bhagavad- Gîta

De Srimad Bhagavatam.

9/ Wie is Heer Caitanaya ?

Hij is de nederdaling van Krishna ; hij verscheen 500 jaar geleden om liefde voor God te prediken door het zingen van de Heilige namen van de Heer  ( Hare Krishna Maha Mantra ).

10/ In welk tijdperk leven wij ?

Het tijdperk van Kali (Kali-Yuga),  ; een gevallen tijdperk ; het tijdperk van twist en hypocrisie.

11/ Waar is de Superziel ?

In ieders hart. Hij is getuige van ieders activiteiten, verleden, heden en toekomst in ieder atoom. Kortom: overal.

12/Wat is Maya?

De materiele omgeving waarin wij nu leven is genaamd Maya of illusie. De illusie is dat wij proberen heer te zijn van de materiele natuur; de illusie is dat wij onze lichamen zijn.

13/ Ben ik dit lichaam ?

Nee, dat ben ik niet. Ik ben een spirituele ziel.

14/ Waarvoor is een Guru, een bonafide geestelijk leraar ?

Om zijn volgelingen vanuit het duister in het licht te brengen ; om zijn volgelingen terug naar God te leiden.

15/ Wat zijn de 4 regulerende principes van een toegewijde ?

geen vlees eten, ook geen vis of eieren.

geen sex behalve met voortplanting als doel

geen gokken

geen verdovende middelen, incl. alcohol, sigaretten, koffie, thee.

15b / Waarom ?

Omdat deze zaken behoren aan de mode van onwetendheid en passie.

16/ Wat is Bhakti-Yoga ?

Toegewijde liefde voor Krishna : toegewijde dienst die jou in contact brengt met God.

17/ Waarom offeren wij ons voedsel?

Om het spiritueel te laten worden. Om God tevreden te stellen ; door zo te handelen worden materiele elementen spirituele elementen.

18/ Waarom is het belangrijk vegetarisch te leven ?

Omdat de ziel overgaat van het ene naar het andere lichaam . (Je zou je oom wel eens op kunnen eten !)

19/ Hoeveel levensvormen zijn er ?

8 400 000

20/ Wat is Reincarnatie ?

Dat is het overgaan van de ziel van het ene naar het andere lichaam.

21/ Hoe kunnen we de kringloop van geboorte en dood doorbreken ?

We moeten boven de materiele wereld uit stijgen en het platform van puur bewustzijn bereiken. Daarom moet de mens zijn voordeel doen uit de zeldzame kans die hij heeft een menselijk lichaam te bezitten door zijn relatie met God te leren begrijpen en dienovereenkomstig te handelen. Hierdoor kan hij de kringloop doorbreken en terug keren naar God. Geboorte en dood zijn niet voorbestemd, het is een compromis.

      

                                                                              volgende pagina             inhoud